1. Dari Manba’ul ‘Ulum ke Bumi Turki oleh Abu Hanifah 

2. Ke Malaysia dan Singapura; Bermodalkan Mimpi oleh Ishlah